030 - 677 27 30

Algemene leveringsvoorwaarden

Hoewel Van Rooijen Grafisch niet is aangesloten bij het KVGO hanteren wij wel de algemeen geldende leveringsvoorwaarden opgesteld door het KVGO.

Van Rooijen Grafisch heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van deze site te wijzigen.

Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden, welke overeengekomen zijn tussen beide partijen, op het moment dat een opdracht wordt geplaatst.