030 - 677 27 30

Privacy policy

Van Rooijen Grafisch respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie welke u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om  uw opdracht(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor andere doeleinden zullen wij uw gegevens niet gebruiken. Van Rooijen Grafisch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen welke zijn betrokken bij het uitvoeren van een door u geplaatste opdracht. Onze werknemers en eventuele door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie welke door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Van Rooijen Grafisch gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies voor de werking van deze website. Wij respecteren uw privacy.

Nawoord

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy statement van Van Rooijen Grafisch, dan kunt u een e-mail sturen naar [info at vanrooijengrafisch punt nl]. Een medewerker zal u helpen wanneer u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

In geval wijziging van onze privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente versie.